Hide / Les

Az első és legfontosabb, hogy bármilyen állatot vagy növényt is figyeljünk meg, sosem árthatunk közben a természetnek! Tevékenységünk közben maradjunk észrevétlenek, ne zavarjuk meg a nyugalmukat. Mivel lehet a legjobban odacsábítani vadászlesünkhöz a téren, utcán kószáló „vadakat”, hogy megfigyeljük viselkedésüket? Természetesen kedvenc táplálékukkal, amit előszeretettel fogyasztanak, nézegetnek, szaglászgatnak. SAJÁT TÜKÖRKÉPÜKKEL. A tükör a legjobb csalétek! Szeretném kirántani az embereket a város kreálta túlzsúfoltságból, és néhány percre egy nagyon nyugalmas helyre exportálni őket, ahol lehetőségük nyílik magát a várost, az embereket, és saját magukat is kicsit kívülről vizsgálni.

The first and most important principle is that whatever animal or plant we observe, we cannot harm nature in the act. We must remain invisible and should not disturb the subjects of our study. What is the best way to attract the wildlife of the street to our hide, where we can observe the subjects’ behaviour? Give them what they like best, what they can’t stop consuming: THEIR OWN REFLECTION. A mirror is the best bait! I’d like to extract people from the crowded city, and transport them for a few minutes to a very quiet place, where they can study the street, the people, and themselves, from an external point of view.