KÖZTÉRI INSTALLÁCIÓ / SZOLIDARITÁSI KAMPÁNY

Public Art Installation/ Social Campaign

Mindenki ismeri a sárga lámpát. Ez egyrészt azt jelenti, ÜZEMEN KÍVÜL van a lámpa, valamint egy jelzés arra, hogy várnod kell, míg eldől, piroslesz-e vagy zöld. Menj vagy maradj, igen, vagy nem.

Ez az installáció érzékelteti azt a várakozó álláspontot, amit mindannyian érzünk bizonyos emberekkel és különböző helyzetekkel kapcsolatban.

Everybody knows what a yellow traffic light means. On the one hand it might mean that the traffic light is out of order, on the other it signals that you have to wait to see if it will turn to red or green. Stay or go, yes or no. The installation visualises this state, the state of waiting that we all experience in connection with certain people and situations.